Asociatia Furnizorilor de Servicii de Certificare

Conform Legii Semnaturii Electronice achizitia certificatului digital presupune identificarea utilizatorului de catre un angajat al unui furnizor autorizat de servicii de certificare. Nu va recomandam achizitionarea unui certificat digital de la furnizori ce nu realizeaza aceasta identificare prin intermediul angajatilor proprii. Nerespectarea acestei proceduri poate duce la invalidarea certificatului digital.

Legislatie privind semnatura electronicaORDIN nr. 449 din 30 mai 2017 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014


Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă


Legea nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica


Normele de aplicare a legii 455/ 2001


Ordinul MCSI nr. 473/2000 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare


Ordinul MCSI nr. 1000/2010


Ordinul MCSI nr. 888/2011


Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notarialeLegislatie privind utilizarea semnaturii eletronice
Ordin MEF 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta


Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea legii 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale


Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 674 din 29 iunie 2012